Tujci v Sloveniji. Migracijska politika v številkah in dejstvih

Po podatkih Statističnega urada Slovenije število prebivalcev v državi še naprej narašča zaradi tistih, ki pridejo v državo iz tujine, pridobijo dovoljenje za prebivanje in po študiju ali prvi pogodbi o zaposlitvi ostanejo na delu ter pripeljejo sorodnike. V drugem četrtletju 2023 je bilo število tujcev, ki so si za stalno prebivališče izbrali Slovenijo, za 23 % višje kot v enakem obdobju prejšnjega leta. Hkrati pa vztrajno upada število migrantov, ki zapuščajo državo: ta številka se je v drugem četrtletju zmanjšala za 4,43 %.

@ undrey from pexels.com

Številke so najboljši dokaz, da je Slovenija država, ki je primerna življenje. Tiste, ki se sem preselijo, ne pritegneta le čudovita narava in ugodna lega v središču Evrope, temveč tudi migracijska politika slovenske vlade.V začetku oktobra 2023, je to dejstvo potrdil tudi predsednik vlade Robert Golob. Dejal je, da je edini način za ureditev dotoka migrantov legalizacija tega procesa. Politik je opozoril, da je naloga slovenske vlade ustvariti takšne pogoje za tiste, ki prihajajo iz tujine, da se čim hitreje prilagodijo in najdejo ustrezno zaposlitev. Da bi to dosegli, oblasti sprejemajo zelo specifične korake.

Na področju izobraževanja:

  • Tuji študenti imajo enake pravice in ugodnosti kot slovenski. Vsi vpisani na univerze lahko koristijo bone za prehrano, subvencioniran mestni prevoz in druge študentske ugodnosti;
  • Mesta na Univerzah in visokih šolah za kandidate iz drugih držav, ki se vpisujejo v izobraževalne ustanove v Sloveniji, so posebej razpisana. Univerze in visoke šole, ki sprejemajo tujce, namenjajo določeno število mest študentom iz tujine;
  • Dovoljenje za prebivanje, pridobljeno na podlagi vpisa na študij, daje študentu pravico do dela v času študija;
  • Šoloobvezni otroci tujcev dobijo dovoljenje za prebivanje na podlagi vpisa v izobraževalno ustanovo. Slovenija priznava vsakemu otroku pravico do osnovne izobrazbe, ne glede na to, ali je njen državljan;
  • Da bi bilo prilagajanje uspešnejše, se tujci v prvem razredu osnovne šole (od 1. do 9. razreda) ne ocenjujejo. Poleg tega imajo pravico do dodatnih brezplačnih ur slovenščine.

Na področju ekonomije:

  • Za razliko od večine držav EU lahko v Sloveniji tujci odprejo in vodijo podjetje, ne da bi nujno vključili državljana države kot ustanovitelja;
  • Dejavnost podjetja, ki ga odpre tujec, je podlaga za pridobitev dovoljenja za prebivanje v Sloveniji;
  • Tujemu študentu po diplomi na univerzi ni takoj odvzet status dovoljenja za bivanje. Mladi specialist ima 9 mesecev časa, da si poišče zaposlitev in se odloči ali želi ostati v Sloveniji, se želi preseliti v drugo državo ali se vrniti domov;
  • Slovenija ima dostopen sistem zaposlovanja tujcev. Na zahtevnih delovnih mestih se lahko zaposliš tudi brez visokošolske izobrazbe, čeprav je diploma prednost.

Za visokokvalificirane strokovnjake je na voljo program modre karte, ki zagotavlja številne ugodnosti, vključno s plačami nad tržnimi, prvo dovoljenje za bivanje za 2 leti in možnost, da svojo družino preselite v Slovenijo takoj po pridobitvi prvega dovoljenja za bivanje.

Pod posebnimi pogoji lahko državljanstvo pridobijo izjemni športniki, znanstveniki in umetniki oziroma posamezniki, ki so prispevali k razvoju slovenskega gospodarstva in so v državnem interesu.